Chcesz być aktorem? Możesz uczyć się w Opolu – Gazeta.pl

Cytując to co opisuje serwis Gazeta.pl w newsie „Chcesz być aktorem? Możesz uczyć się w Opolu”:

Zajęcia dla emerytów i rencistów oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej po odpowiednim udokumentowaniu (zaświadczenie o pobieraniu zasiłku z MOPS lub PIT 37 za rok ubiegły) dzięki dotacjom Urzędu Miasta Opola oraz Opolskiego […] odwiedź cały nius ».

W jaki sposób uzupełnisz te doniesienia? Przystąp do rozmowy na na temat tego wydarzenia

Brak komentarzy.