EMC: Zawarcie znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k … – Bankier

Przekazując to co relacjonuje redakcja wiadomości Bankier we wpisie „EMC: Zawarcie znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k …”:

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionych umowach udzielane są przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Rocha w Ozimku k/Opola. O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w […] przeczytaj pełny news ».

W jaki sposób przedstawisz te nowiny? Dołącz się do na na temat tego wydarzenia

Brak komentarzy.