EMC: Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k … – Bankier

Przekazując to co opowiada portal Bankier w informacji „EMC: Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k …”:

W wyniku podpisania ww. aneksu uległa zmianie wartość łącznego maksymalnego zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Spółki z tytułu świadczeń udzielanych przez Szpital Św. Rocha w Ozimku k/Opola w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku i […] zobacz cały artykuł ».

Jak skomentujesz te zdarzenia? Przyłącz się do rozmowy na na temat tego wydarzenia

Brak komentarzy.