PKO BP i Alstom zaangażują się w realizację projektu w Elektrowni … – Bankier

Informując o tym co relacjonuje redakcja wiadomości Bankier w informacji „PKO BP i Alstom zaangażują się w realizację projektu w Elektrowni …”:

PGE GiEK podpisało z konsorcjum Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa oraz z PKO BP i Alstom Power umowę określającą warunki wsparcia przez bank realizacji projektu w Elektrowni Opole. Zawarto także aneks, który sankcjonuje udział Alstomu w […] odwiedź cały wpis ».

Jak uzupełnisz te nowiny? Przyłącz się do wymiany relacji na na temat tego zdarzenia

Brak komentarzy.