Podróże Aliny Koralewskiej – Radio Opole

Informując o tym co opowiada redakcja informacji Radio Opole w newsie „Podróże Aliny Koralewskiej”:

Swoją edukację rozpoczęła w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dzieci Niewidomych we Wrocławiu, następnie kontynuowała ją w II Liceum Ogólnokształcącym w Opolu. Wybór ten był formą buntu przeciw standardowej rzeczywistości  […] czytaj pełny nius ».

Jak przedstawisz te zdarzenia? Dołącz się do dyskusji na ten temat

Brak komentarzy.